top logo strip-heb
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
תכנית רודרמן למצטיינים ביהדות ארצות הברית ומדינת ישראל
תכנית עסקים באסיה תואר ראשון
תכנית שווקים באסיה תואר שני
תכנית תיירות ואסיה באסיה תואר ראשון
תוכנית הנדסאים
תואר שני במוזיקה
תואר שני עם התמחות כתיבה יוצרת עריכה ספרותית ותרגום
אופקים למצטיינים תואר ראשון
תרבות הקולנוע
אשכול חצי מתוקשב
ציוויליזציות ימיות
אשכול פרא רפואי
אופקים למצטיינים
לימודי שואה
שימור
רוח הכרמל

בימת שיר

לחברי קהילת האוניברסיטה שלום רב,

עם תחילת שנת הלימודים, הפקולטה למדעי הרוח שמחה לחדש את פעילותה של "בימת שיר" ולשלוח
אליכם שיר שבועי. 
אנחנו מקווים כי תיהנו מן היוזמה ותמשיכו לשלוח אלינו את תגובותיכם לשירים.
בברכת שנת לימודים מוצלחת ופוריה,
פרופ' גור אלרואי,

דיקן הפקולטה למדעי הרוח

 בימת שיר - אהבה


לחברי קהילת האוניברסיטה שלום רב, 
 
עם תחילת שנת הלימודים, הפקולטה למדעי הרוח שמחה לחדש את פעילותה של "בימת שיר" ולשלוח
אליכם שיר שבועי. לאור התגובות הנלהבות שקיבלנו בעבר
נעסוק השנה שוב בנושא שבו פתחנו את הסדרה: "אהבות".
אנחנו מקווים כי תיהנו מן היוזמה ותמשיכו לשלוח אלינו את תגובותיכם לשירים.
אני מודה ליוזם ועורך הבמה, המשורר פרופ' רפי וייכרט, מהחוג לספרות
עברית והשוואתית, אשר בוחר עבורנו את השירים ועושה זאת בחדווה ובהתלהבות.

בברכת שנת לימודים מוצלחת ופוריה,
פרופ' ראובן שניר,
דיקן הפקולטה למדעי הרוח
 

 
בימת שיר - אדם וטבע

לחברי קהילת האוניברסיטה שלום רב,
עם תחילת שנת הלימודים תשע"ד, הפקולטה למדעי הרוח שמחה להמשיך ולשלוח אליכם שירים במסגרת "בימת שיר".
במהלך הסמסטר נפרסם שיר שבועי בנושא יחסי אדם וטבע.
אני מקווה כי תיהנו מן היוזמה ותמשיכו לשלוח אלינו את תגובותיכם.
אני מבקש להודות לעורך הבימה, פרופ' רפי וייכרט, מהחוג לספרות עברית והשוואתית הבוחר עבורנו בקפידה ובחדווה את השירים.

בברכת שנת לימודים מוצלחת ופוריה,

פרופ' ראובן שניר,
דיקן הפקולטה למדעי הרוח

לכל השירים של בימת שיר - אדם וטבע


בימת שיר - בית ומשפחה
לחברי קהילת האוניברסיטה שלום רב,
עם תחילת סמסטר ב', הפקולטה למדעי הרוח שמחה לחדש את פעילותה של "בימת שיר".
לאור בקשות של קוראים נאמנים, נפרסם במהלך הסמסטר שיר שבועי בנושא בית ומשפחה.
אני מקווה כי תיהנו מן היוזמה ותמשיכו לשלוח אלינו את תגובותיכם.
אני מבקש להודות לעורך הבימה פרופ' רפי וייכרט, מהחוג לספרות עברית והשוואתית, אשר בוחר עבורנו בקפידה רבה את השירים ועושה זאת כהרגלו בחדווה ובהתלהבות.

בברכת סמסטר ב' מוצלח ופורה,

פרופ' ראובן שניר,
דיקן הפקולטה למדעי הרוח

לכל השירים של בימת שיר - בית ומשפחה


בימת שיר - אהבות
במסגרת פעילויות התרבות של הפקולטה למדעי הרוח, שולחת הפקולטה מידי שבוע, במהלך שנת הלימודים, שיר להנאת חברי קהילת האוניברסיטה.
נושא בימת שיר בשנת תשע"ב היה "אהבות". נושא בימת שיר בשנת הלימודים הבאה טרם נקבע.
יוזם ועורך הסדרה פרופ' רפי וייכרט מן החוג לספרות עברית והשוואתית.

לכל השירים של בימת שיר - אהבות


בימת שיר - מסעות

לחברי קהילת האוניברסיטה שלום רב,
עם תחילת שנת הלימודים, הפקולטה למדעי הרוח שמחה לחדש את פעילותה של "בימת שיר" אשר תעסוק השנה בנושא: "מסעות".
גם השנה נשלח אליכם שיר שבועי ואני מקווה כי תיהנו מן היוזמה ותשלחו אלינו את תגובותיכם.
השנה נרחיב את פעילויות בימת שיר ונזמין אתכם למפגשים במסגרת מועדון שירה.
אני מבקש להודות לעורך הבימה פרופ' רפי וייכרט, מהחוג לספרות עברית והשוואתית.
בברכת שנת לימודים מוצלחת ופוריה,

פרופ' ראובן שניר,
דיקן הפקולטה למדעי הרוח

לכל השירים של בימת שיר - מסעות