top logo strip-heb
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
תכנית רודרמן למצטיינים ביהדות ארצות הברית ומדינת ישראל
תכנית עסקים באסיה תואר ראשון
תכנית שווקים באסיה תואר שני
תכנית תיירות ואסיה באסיה תואר ראשון
תוכנית הנדסאים
תואר שני במוזיקה
תואר שני עם התמחות כתיבה יוצרת עריכה ספרותית ותרגום
אופקים למצטיינים תואר ראשון
תרבות הקולנוע
אשכול חצי מתוקשב
ציוויליזציות ימיות
אשכול פרא רפואי
אופקים למצטיינים
לימודי שואה
שימור
רוח הכרמל

סמינר הדיקן - יום רביעי 01.06.2016

seminardeantabletop

סמינר הדיקן נועד ליצור במה למפגש בין חוקרים במדעי הרוח מתוך כוונה להעשיר זה את זה בדיון בסוגיות מתודולוגיות של המחקר. במפגשים מציגים דוקטורנטים יחד עם מנחיהם היבטים במחקרם שיש בהם עניין כללי לחוקרים בתחומי מחקר אחרים במדעי הרוח. הבמה חושפת מחקר ברמה גבוהה הנעשה בפקולטה, ומביאה לדיאלוג פתוח בין התחומים השונים. בראש הבמה עומדים פרופ’ דינה שטיין וד"ר גיל גמבש.

 

מפגש מס‘ 5 : יום רביעי, 01/06/2016  (כ"ד באייר, תשע"ו )

יחיאל וייצמן (החוג לתולדות ישראל) 

chilikweizman@gmail.com

(יש ללחוץ למעבר לתקציר) למי שייך המרחב היהודי? שאלת הבעלות של שרידי התרבות החומרית היהודית בפולין שלאחר השואה 
(בהנחיית ד"ר מרקוס זילבר)

                                                          לתוכנית סמסטר ב'


המפגשים במהלך תשע"ו יתקיימו בימי רביעי, 14:00-12:00

סמסטר א':

1. 11/11/2015 כ"ט בחשון, תשע"ו רם שואף

2. 09/12/2015 כ"ז בכסלו, תשע"ו רותי ונסקה-שטרן
3. 06/1/2016 כ"ה בטבת, תשע"ו אבי קליין

סמסטר ב':

4. 9/3/2016 כ"ט באדר א', תשע"ו  נגה כוכבי
5. 1/6/2016 כ"ד באייר, תשע"ו יחיאל וייצמן

(בהנחיית ד"ר מרקוס זילבר)