top logo strip-heb
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
תכנית רודרמן למצטיינים ביהדות ארצות הברית ומדינת ישראל
תכנית עסקים באסיה תואר ראשון
תכנית שווקים באסיה תואר שני
תכנית תיירות ואסיה באסיה תואר ראשון
תוכנית הנדסאים
תואר שני במוזיקה
תואר שני עם התמחות כתיבה יוצרת עריכה ספרותית ותרגום
אופקים למצטיינים תואר ראשון
תרבות הקולנוע
אשכול חצי מתוקשב
ציוויליזציות ימיות
אשכול פרא רפואי
אופקים למצטיינים
לימודי שואה
שימור
רוח הכרמל

קול קורא חילופי סגל אקדמי ומנהלי לאירופה במסגרת תכנית ארסמוס פלוס 12.02.2017

קול קורא חילופי סגל אקדמי ומנהלי לאירופה במסגרת תכנית ארסמוס פלוס 12.02.2017
מצ"ב פרטי קול קורא
שלום רב,
אוניברסיטת חיפה מקדמת את נושא הבינלאומיות ומעודדת תכניות לחילופי סטודנטים/סטודנטיות וסגל.
תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופאי מעניקה מימון לחברי/חברות סגל בגין יציאה להשתלמות ו/או הוראה לתקופה מוגדרת מראש. התוכנית מבוססת על קיומם של הסכמים ייעודים לכך בין שתי האוניברסיטאות ומגדירה את מספר חברי/חברות הסגל והמטרה (השתלמות עבור סגל מנהלי או הוראה לסגל אקדמי). האפשרות פתוחה (מבחינת ארסמוס+) לכל סוגי הסגלים בתנאי שהם מועסקים/מועסקות באוניברסיטת חיפה. במסגרת זו סגל של אוניברסיטת חיפה יכול לצאת לחו"ל וסגל אירופאי יגיע לאוניברסיטת חיפה.
התוכנית מממנת עלות כרטיס טיסה ואש"ל לסגל אקדמי ומנהלי.
תקופת ההדרכה ו/או הלימוד במוסד להשכלה גבוהה הוא בין חמישה ימים לחודשיים. חבר/ת סגל שנשלח/ה ללמד במוסד אחר חייב/ת ללמד מינימום של שמונה שעות שבועיות.
סגל מנהלי חייב בנוסף לאישורים הנדרשים גם באישור ממונה.
פרטים נוספים על האוניברסיטאות והמלגות ניתן למצוא בקובץ המצורף (המלגות יועברו ישירות מהאוניברסיטה האירופאית לאיש הסגל(.
תינתן עדיפות להסכמים שבהם המרצה שמציע/ה את שיתוף הפעולה מעוניין לנסוע ולחזק את הקשרים האקדמיים עם אותה אוניברסיטה ו/או למרצה ששלח/ה סטודנטים/סטודנטיות לאותה אוניברסיטה.

ההחלטות בנוגע לבחירת אנשי הסגל לתוכנית זו היא בידי לשכת הרקטור.
נא שלחו בקשתכם/ן לגב' לילך ברקת, באי מייל lbareket@univ.haifa.ac.il, עד לתאריך 12/2/2017
בברכה, גדי